ประชาสัมพันธ์

พลังพลเมือง มีอยู่จริงหรือไม่ สำคัญอย่างไรต่อสังคมไทย
"พลังพลเมือง มีอยู่จริงหรือไม่ สำคัญอย่างไรต่อสังคมไทย" มูลนิธิหัวใจอาสา ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม  ครั้งที่ 6  -  จุดประกายความคิด "พลังพลเมือง ... พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย" โดย ดร.สมเกียรติ์ ตั้งกิจวานิชย์ -  เจาะลึก 4 กรณี
02/Mar/2019
ประกาศรับสมัคร!!! ผู้เข้าร่วมโครงการ Thailand ICT Camp 2019: สัมนาเชิงปฏิบัติการที่จะเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อและองค์กรสาธารณประโยชน์
  ประกาศรับสมัคร!!!!   มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับ มูลนิธิเพื่ออินเตอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง (Thainetizen) และ Social Technology Instituteขอเชิญผู้ที่ทำงานในองค์กรสื่อและองค์กรพัฒนาเอกชน สมัครเข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อองค์กรสื
27/Nov/2018
หากคุณเป็นอีกคนที่มีไอเดียดีๆ อยากพลิกไทยให้ดีขึ้น อย่าปล่อยให้ความคิดของคุณต้องสูญเปล่า
หากคุณเป็นอีกคนที่มีไอเดียดีๆ อยากพลิกไทยให้ดีขึ้น อย่าปล่อยให้ความคิดของคุณต้องสูญเปล่า ส่งพลังความคิดของคุณมาที่ ดีแทคพลิกไทย แล้วมาร่วมกันพัฒนาสังคมไปด้วยกัน     Link to VDO: https://www.youtube.com/watch?v=Nb0drUp7J4M dtac Facebook: https://web.facebook.c
08/Aug/2017
โครงการสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 13
มูลนิธิกองทุนไทยเปิดรับข้อโครงการ สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560   “เพราะเราเชื่อมั่นว่าชุมชนสามารถอยู่ร่วมและดูแลรักษาป่าได้อย่างยั่งยืน”   รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560       &
20/Jun/2017
ขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อรับการคัดเลือกรับรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 12
รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ประจำปี 2559 ความเป็นมา มูลนิธิกองทุนไทย องค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเรามีความเชื่อมั่นว่าชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าหรือคนต้นน้ำไม่ได้เป็นผู้ทำลายแต่เป็นผ
13/Jul/2016
ขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อรับการคัดเลือกรับรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 11
รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ประจำปี 2558 ความเป็นมา         ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนับวันจะถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆ ความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางน้ำ อากาศ ขยะ ฯลฯ ไปจนถึงภัยพิบัติ
17/Aug/2015
ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาโครงการ กับ โครงการปลูกใจรักษ์โลกปี 3
หลังจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน (โครงการปลูกใจรักษ์โลก) ได้ปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนที่สนใจอยากดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเยาวชนกันอย่างเข้มข้น จนสามารถคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่สนใจอยากทำโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมช
15/Sep/2014
ขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3
      โครงการ "ปลูกใจ...รักษ์โลก" ปี 3 ­ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2557 หากคุณเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงมือทำ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองท
25/Jun/2014
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3
กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน “ปลูกใจ...รักษ์โลก” เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 หากคุณเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากทางานด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทางานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงมือทา เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นกำลังขั
22/Apr/2014
เทศกาลสัปดาห์กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ASIAN SOCIAL IMPACT FORUM & SOCIAL ENTERPRISE WEEK
เทศกาลสัปดาห์กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ASIAN SOCIAL IMPACT FORUM & SOCIAL ENTERPRISE WEEK  วันที่ 1-9 มีนาคม 2557 01-09 March 2014 More Detail
19/Feb/2014
ประกาศผล 35 กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดกรอง
โครงการ ปลูกใจ...รักษ์โลก ปี 2  ประกาศผล 35  กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดกรอง  เข้าอบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการ ที่ผ่านการคัดกรอง ดังนี้ ลำดับ กลุ่ม/ผู้ติดต่อ จังหวัด 1 กลุ่มรักษ์วารี โรงเรี
14/Jan/2014
เหล่าจิตอาสาร่วมแปลงโฉมห้องสมุด 4 มิติ ในโครงการห้องสมุดสี่มิติเพื่อน้อง ปี 4
เมื่อวันเสาร์ที่14 ก.ย. ที่ผ่านมา มูลนิธิกองทุนไทยร่วมกับเหล่าจิตน้องๆและคุณครูโรงเรียนปากคลองมอญ ช่วยกันจัดห้องสมุด 4มิติขึ้นที่โรงเรียนปากคลองมอญ จังหวัดสมุทรปราการโดยมีกิจกรรมตั้งแต่การซ่อมแซมห้องสมุด ทาสีและเพ้นท์ผนังห้องและร่วมกันแปลงโฉมห้องสมุดใหม่ทั้งทำความสะอาด คัดแยกหนังสือเพื่อให้เหมาะสมกั
14/Jan/2014
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน เรื่อง ไผ่กับวิถีชีวิตคนไทย
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน เรื่อง ไผ่กับวิถีชีวิตคนไทย : องค์ความรู้ และรูปแบบการจัดการของท้องถิ่น เพื่อร่วมประมวลสถานการณ์การจัดการไผ่ ศักยภาพและโอกาสในประเทศไทย และการนำเสนอแลกเปลี่ยนรูปแบบและองค์ความรู้ การจัดการไผ่อย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น ในวันพุธที่28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมวายุภ
14/Jan/2014
โครงการห้องสมุดสี่มิติเพื่อน้อง ปี 4
โรงเรียนปากคลองมอญ  ตำบลศรีษะจรเข้  อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 14 กันยายน 2556 หลักการและเหตุผล           โรงเรียนปากคลองมอญ ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปี
14/Jan/2014
รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
ความเป็นมา      ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนับวันจะถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆ ความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรดิน นํ้า ป่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางนํ้า อากาศ ขยะ ฯลฯ ไปจนถึงภัยพิบัติธรรมชาตินํ้าท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลมาจากกา
14/Jan/2014