หมวด : ประชาสัมพันธ์

ประกาศผล 35 กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดกรอง

โครงการ ปลูกใจ...รักษ์โลก ปี 2  ประกาศผล 35  กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดกรอง  เข้าอบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการ ที่ผ่านการคัดกรอง ดังนี้

ลำดับ

กลุ่ม/ผู้ติดต่อ

จังหวัด

1

กลุ่มรักษ์วารี

โรงเรียน ”เสาไห้” วิมลวิทยานุกูล

จ.สระบุรี

2

กลุ่มผึ้งน้อยรักษ์ดนตรีและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

จ.พะเยา

 

3

กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองบางปรุ

จ.ระนอง

 

4

กลุ่มเด็กกล้าดี วิถีพุทธน้อย

 

จ.อุตรดิตถ์

5

กลุ่มเด็กและเยาวชนตะวันรอนที่ดอนฮังเกลือ

 

จ.ร้อยเอ็ด

6

กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดอนหนองโจน

 

จ.ร้อยเอ็ด

7

กลุ่มหยดน้ำใจ

 

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

จ.ลำปาง

8

กลุ่มกล้าดีราชมงคล

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จ.สกลนคร

9

กลุ่มเยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย

 

โรงเรียนโป่งแพร่วิทยาคม

จ.เชียงราย

10

กลุ่มเยาวชนก่อการดี

 

จ.เลย

11

กลุ่มเด็กไทยมุสลิมคิดดี

 

โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์

จ.กระบี่

12

กลุ่มไอเดียอีสาน

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

จ.สระบุรี

13

กลุ่มสานเสียนรักษ์โลก

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

จ.สมุทรปราการ

14

กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิด

 

จ.ลำปาง

15

กลุ่มต้นกล้า โมเดล

 

โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมป์

จ.อุตรดิตถ์

16

กลุ่มเยาวชนเครือข่ายจากภูผา  สู่มหานที บ้านห้วยทรายขาว

จ.ชุมพร

17

กลุ่มต้นกล้านักปลูกป่า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

โรงเรียนเกาะยาววิทยา

จ.พังงา

18

กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี

 

จ.นราธิวาส

 

19

กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองบางสน

 

โรงเรียนปะทิววิทยา

จ.ชุมพร

 

20

กลุ่มเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

 

จ.บึงกาฬ

21

กลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน

 

จ.แม่ฮ่องสอน

22

กลุ่มThe joy of life

 

โรงเรียนเชียงยืนพิยาคม

จ.มหาสารคาม

23

ฮักนะเชียงยืน

 

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

จ.มหาสารคาม

24

กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก

 

โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย

จ.สระบุรี

25

กลุ่ม P.P. พิทักษ์โลก

 

โรงเรียนพลพัฒนศึกษา

จ.ขอนแก่น

26

กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่า

 

จ.อุบลราชธานี

 

27

กลุ่มเยาวชนบ้านซำผักหนาม

 

จ.ขอนแก่น

28

กลุ่ม Power Green

 

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

จ.สมุทรสาคร

29

กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

จ.ตาก

30

สภาเยาวชนคนรักษ์แม่น้ำโขง

 

จ.นครพนม

31

กลุ่ม M.P.W. convervrs the forest

 

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

จ.ลำปาง

32

กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด 

จ.อุทัยธานี

จ.อุทัยธานี

33

กลุ่ม SKC Enviroment

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสาน

จ.สกลนคร

34

กลุ่มเยาวชนต้นกล้าป่าแดด

 

จ.เชียงราย

35

กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่ายูงทอง

 

จ.สุราษฏร์ธานี

กลุ่มเยาวชนสำรอง
1.กลุ่มเกสรลำพู
2.กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิต
3. กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ลำน้ำปาว
4. กลุ่มฅนอาสา
5. กลุ่มจากแรงบันดาลใจสู่แหล่งน้ำ
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2556


กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดกรอง จะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วม จำนวน  4 คน  ประกอบด้วย แกนนำเยาวชน 3 คน และพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษากลุ่ม  1 คน  เข้าร่วมอบรมพัฒนาข้อเสนอ  ณ  ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี วีเทรน  อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์   ถนน เตชะตุงคะ เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ   
จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกโครงการ  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือ 25 โครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการ


14/Jan/2014