หมวด : ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3

 

 

 

โครงการ "ปลูกใจ...รักษ์โลก" ปี 3

­ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2557

หากคุณเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงมือทำ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตไปพร้อมกับเรา

­

30 โครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอกาสร่วมต่อยอด เรียนรู้ พัฒนาทักษะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนการทำโครงการไม่เกิน 25,000 บาท

 

­

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.เป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำกิจกรรมในพื้นที่ มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี และมีแกนนำกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน

2.เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีการทำกิจกรรม ฟื้นฟู ดูแล แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ ใน 5 ประเด็นปัญหา ได้แก่

3.โครงการที่เยาวชนเสนอต้องเป็นโครงการที่ทำกิจกรรมฟื้นฟู ดูแล แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและทำร่วมกับชุมชน

4.ไม่เป็นโครงการวิจัย หรือ โครงงานทดลอง หรือ โครงงานทำสิ่งประดิษฐ์

5.โครงการมีรายละเอียด/แผนการดำเนินโครงการที่ชัดเจน มีระยะเวลาทำโครงการ 6 – 7 เดือน และมีแนวทางการต่อยอด และขยายผลหลังจบโครงการ

ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมรูปถ่าย และคลิปวีดีโอ หรือสื่ออื่นๆ (ความยาวไม่เกิน 10นาที)


ส่งมาที่โครงการ “ปลูกใจ รักษ์โลก” มูลนิธิกองทุนไทย

2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

E-mail: EFYD2555@gmail.com


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ลิ้งที่ขึ้นข้างล่างนี้

คลิ๊ก แบบฟอร์มใบสมัครโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี3

คลิ๊ก แนวทางการเขียนใบสมัครโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี3

คลิ๊ก รายละเอียดการสมัครโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี3

­

(หากเยาวชนกลุ่มไหนต้องการแบบฟอร์มใบสมัครเป็นไฟล์ word กรุณาแจ้งมาที่ efyd2555@gmail.com)

 

­

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2557


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: จริยา ตาทิบ (ตอง) โทร: 02-314-4112-3 ต่อ 301,302 มือถือ : 087-357-6318

หรือดูรายละเอียดที่ Website: www.tff.or.th , www.scbfoundation.com


25/Jun/2014