หมวด : ประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 13

มูลนิธิกองทุนไทยเปิดรับข้อโครงการ

สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
 

“เพราะเราเชื่อมั่นว่าชุมชนสามารถอยู่ร่วมและดูแลรักษาป่าได้อย่างยั่งยืน”

 

รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

               มูลนิธิกองทุนไทย ขอเชิญชวนกลุ่มเยาวชน องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมขนาดเล็ก ที่มีผลงานการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า แบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชน  ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก ให้เข้ารับรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 13 และรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการละ 50,000 บาท

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการและการรับสมัคร

              ดาวโหลดใบสมัคร 

ปิดรับโครงการวันที่ 10 สิงหาคม 2560

 

ส่งข้อเสนอโครงการ ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และทางอีเมล์

ทางไปรณีย์ : โครงการสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า

                     มูลนิธิกองทุนไทย
                     2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
E-mail :        dsc@tff.or.th หรือ  sarawut@tff.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายสราวุธ จิรกิจวานิชย์ (โน๊ต) เจ้าหน้าที่โครงการ ID line: vet75CU มือถือ 0647408426 

หรือโทรศัพท์ 02-314-4112-3, 02-318-3959   ต่อ 508   E-mail : sarawut@tff.or.th

 

 


20/Jun/2017