หมวด : ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน เรื่อง ไผ่กับวิถีชีวิตคนไทย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน เรื่อง ไผ่กับวิถีชีวิตคนไทย : องค์ความรู้ และรูปแบบการจัดการของท้องถิ่น เพื่อร่วมประมวลสถานการณ์การจัดการไผ่ ศักยภาพและโอกาสในประเทศไทย และการนำเสนอแลกเปลี่ยนรูปแบบและองค์ความรู้ การจัดการไผ่อย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น
ในวันพุธที่28 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุมวายุภัคดิ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม


14/Jan/2014