หมวด : ข่าว

ไทยพาณิชย์สนับสนุน ม กองทุนไทย เพื่อรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ปีที่ 11

มูลนิธิกองทุนโดยการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ได้ จัดพิธีมอบรางวัล สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรัษ์ป่า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 ณ ลานนิทรรศการหน้าหอประชุมมหิศร โดยได้รับเกียรติจากคุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงานร่วมกับคุณพิศมัย ขนบดี ประธานมูลนิธิกองทุนไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558


09/Dec/2015