หมวด : ข่าว

พาน้อง “นอนกลางดิน กินกลางป่า” เรียนรู้ป่าภูกระแต

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึง แต่น้อยนักที่จะเห็นผู้ที่มีใจรัก และเข้ามาดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมีและปลูกฝั่งให้ลูกหลานตั้งแต่เด็ก เพราะเยาวชนเป็นผู้ที่มีพลังในการขับเคลื่อนและพร้อมที่จะเรียนรู้

กลุ่มเยาวชนก่อการดี จ.เลย เป็นกลุ่มเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีพลัง พวกเขามองเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าชุมชนของตนเอง จึงได้ชักชวนเพื่อนรวมกลุ่มกันทำโครงการป่าสัญจร รอนแรมในป่าใหญ่ ภายใต้โครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2 และได้เกิดกิจกรรม “ค่าย นอนกลางดิน กินกลางป่า” ขึ้น เพื่อให้คนในชุมชน ผู้นำชุมชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการพึ่งพิงป่าของคนรุ่นก่อนๆ เห็นคุณค่า ความสำคัญของป่า และร่วมกันรักษาป่าที่มีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป และเพื่อเป็นแหล่งหากินของชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วม เป็นน้องๆจากโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน ประมาน 60 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ.โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน อ.เอราวัณ จ.เลย

นางสาว เบญจมาภรณ์ วงษา หรือ น้องเบญ หนึ่งในแกนนำเยาวชนได้กล่าวว่า “ที่จัดค่ายในครั้งนี้ก็เพื่อจะให้น้องๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านว่าเขาเป็นอย่างไร หาอยู่หากินกันอย่างไร ให้น้องๆได้เรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและก็ให้เด็กๆได้พึ่งพาป่าของเรา ได้เห็นคุณค่าของป่า มันมีความสำคัญนะและก็ใกล้บ้านเราด้วย”

กิจกรรมค่ายนอนกลางดิน กินกลางป่า ไม่ใช่เพียงค่ายที่เยาวชนอาสาที่จัดกันแค่สนุกสนานอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกความรู้ให้กับน้องๆเยาวชนผู้เข้าร่วมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น “กิจกรรมใบไม้ในจินตนาการ” ที่ให้น้องๆได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านใบไม้ใบเดียว เพื่อเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา “กิจกรรมเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าชุมชน” ที่ได้มาให้ความรู้เรื่องราวของป่าภูกระแต การหาอยู่หากินของชาวบ้านให้น้องๆได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน “กิจกรรมเดินป่าเรียนรู้ภูกระแต” โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ร่วมเดินและให้ความรู้เรื่องป่าแก่เด็กๆ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ได้สัมผัสถึงธรรมชาติ รวมไปถึงการเห็นคุณค่าของป่าภูกระแตของพวกเขา

ด.ญ. กิตติยา วันเอ็ด หรือ น้องฟ้า นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้กล่าวถึงความรู้สึกและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการเข้าค่ายในครั้งนี้ว่า “ก็รู้สึกดีใจค่ะ ตัวหนูเองได้รับความรู้เพิ่มมากมาย ได้รู้จักอาหารป่า สมุนไพรป่ามากมายเยอะแยะเลยค่ะ และได้สนุกกับพี่ๆอาสาและเพื่อนๆทุกคนค่ะ หนูไม่อยากให้พี่ๆเขากลับเลยค่ะ”

การจัดค่ายของกลุ่มเยาวชนก่อการดีครั้งนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการกระบวนการคิด วางแผน ออกแบบกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะจัดค่ายนี้ ให้น้องๆได้รับความรู้และสนุกไปพร้อมกัน ทีมงานกลุ่มเยาวชนก่อการดี ได้มีการคิด การวางแผน ออกแบบกิจกรรม ได้นำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าค่ายต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม ทุกคนต่างมีหน้าที่การทำงานตามที่ตนเองถนัด แม้บางครั้งจะมีปัญหาเกิดขึ้นขณะทำงานบ้าง แต่ตัวเขาเองก็ได้เรียนรู้ ได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน และได้ยังพัฒนาทักษะของตนเองเพิ่มขึ้น

“สิ่งที่ได้จากค่ายในครั้งนี้ก็คือ ได้พัฒนาฝีมือตนเองค่ะ พัฒนาทักษะทางด้านการทำกิจกรรม ตัวเราเอง ก็ได้อะไรมากมายเกี่ยวกับป่าชุมชนของเราด้วยเหมือนกัน” น้องฝน นางสาว พัชรี อินทนาม หนึ่งในแกนนำกลุ่มเยาวชนก่อการดีกล่าว

ด้านนาย กิตติพงษ์ ภาษี หรือ พี่เปเล่ พี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชนก่อการดี ผู้ที่ได้เห็นบทบาทการทำงานของน้องๆกลุ่มเยาวชนก่อการดีตั้งแต่เริ่มแรก ได้เล่าว่า “เราให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการคุย วางแผน ถกปัญหาและก็ให้ลงมือปฎิบัติจริง ให้เขาได้เรียรู้ผ่านประสบการณ์ ส่วนบทบาทในฐานะพี่เลี้ยงในครั้งนี้ คือการอดใจในสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเรา เห็นน้องทำกิจกรรม ต้องอดใจที่จะเห็นบางสิ่งบางอย่าง เราจะไม่กระโจนไปทำเอง หรือไม่วิ่งไปทำเอง เพื่อให้น้องๆได้เกิดการเรียนรู้ และเราก็ค่อยมาสรุปให้คำแนะนำ ให้เขาเห็นตัวเองในจุดที่บกพร่อง เพื่อที่จะปรับในกิจกรรมครั้งต่อไป ต้องอดใจนิดนึงไม่ได้ดั่งใจก็ต้องอด ต้องรอคอยกับความสำเร็จของน้องๆ”

แม้ว่าจะจบค่ายนี้ไปแล้วแต่เยาวชนก่อการดีกลุ่มนี้ ยังคงไม่หยุดที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าภูกระแตของพวกเขา พวกเขายังมีกิจกรรมดีๆอีกมากที่จะให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าภูกระแต กลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีพลัง มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันรักษาป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาสู่ชุมชนอีกครั้ง แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นแต่นั่นคือพลังเยาวชนที่ยิ่งใหญ่

“ถ้าคนรุ่นเรา ไม่รักษาป่าไว้ แล้วมันจะเหลือไปถึงคนรุ่นต่อไปได้อย่างไร” น้องฝน นางสาว พัชรี อินทนาม แกนนำกลุ่มกล่าว

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มเยาวชนก่อการดีและโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2 ได้ทางwww.facebook.com/PlookJaiRak และทางhttp://www.scbfoundation.com/project/ปลูกใจรักษ์โลก
 

 


24/Mar/2014