หมวด : ข่าว

เริ่มแล้วกับกิจกรรมworkshopกลุ่มเยาวชนในโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2

เริ่มแล้ว..กับกิจกรรมworkshopกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการพิจารณารอบแรกในโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2

โครงการปลูกใจรักษ์โลกปี 2 จัดกิจกรรม"การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 : ค่ายเรียนรู้สู่..การพัฒนาโครงการ"  ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของโครงการปลูกใจรักษ์โลกปี 2 โดยการดำเนินงานของมูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวีเทรน กรุงเทพฯ วัตุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาโครงการปลูกใจรักษ์โลกในรอบแรก ได้มีโอกาสเข้ามาเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการทำโครงการของตนเองได้ ในปีนี้ มีกลุ่มเยาวชนกว่า 35 กลุ่ม จำนวนกว่า 140 คน จากทุกภาคของประเทศได้เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความตื่นตัวในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการลงมือทำในพื้นที่ โดยมีมิติการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องดิน น้ำ ป่า
 
เริ่มต้นกิจกรรมในเช้าของวันแรก ด้วยการทำความรู้จักกัน ผ่านเกมเพลงที่เธอชอบ ช่วงเวลานี้เธอทำอะไรอยู่ เดือนที่เธอเกิด เกมที่ช่วยให้การรู้จักกันง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ต่อด้วยการกล่าวชึี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการโดยคุณกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิกองทุนไทย และ คุณรัตนติกา เพชรทองมา ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โครงการปลูกใจรักษ์โลก 
 
ในช่วงบ่าย เราได้ชวนให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า "nature game" โดยให้ทุกคนเลือกเก็บใบไม้ชนิดใดก็ได้ที่ตนชอบ พร้อมวาดลงบนกระดาษแล้วบอกเล่าเรื่องราวของใบไม้ใบนั้นให้เพื่อนๆฟัง ซึ่งกิจกรรมนี้มีกระบวนการของการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมซ่อนอยู่ โดยวิทยากรพี่เลี้ยงจะมีวิธีการ พูดคุย คำถามที่ชวนให้น้องๆได้ฉุกคิด บวกกับการกระตุ้นให้เกิดการมองเรื่องราวเล็กๆผ่านใบไม้แต่ละชนิดสู้การเรียนรู้ภาพใหญ่ของงานสิ่งแวดล้อมได้
 
ถือเป็นการเริ่มต้นครึ่งแรกของวัน ที่เยาวชนได้รับความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และยังสนุกสนานอีกด้วย
 
จินตนาการไม่ออกเลยว่า อีกสามวันที่เหลือ กระบวนการ เนื้อหา ที่กลุ่มเยาวชนจะได้ต่อจากนี้ จะเข้มข้น และสนุกขนาดไหน
 
โปรดติดตามข่าวสารกิจกรรมworkshopครั้งนี้ได้ในตอนต่อไปนะคะ :)
 
* สามารถดูข้อมูลและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.scbfoundation.com
หรือที่ FACEBOOK FANPAGE :  ปลูกใจรักษ์โลก
 
รายงานโดย ใจดี  กัญญาภัค, ภาพโดย อิ๋ว รฐา

14/Jan/2014