หมวด : ข่าว

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 มูลนิธิกองทุนไทย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 มูลนิธิกองทุนไทย ได้ส่งต่อกระเป๋าที่ได้รับมอบจากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 60 ใบ กระจายไปสู่เด็กๆในพื้นทีต่างๆ เนื่องในวันเด็กที่กำลังจะมาถึงนี้


14/Jan/2014