หมวด : ข่าว

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับบริษัท ออโต้เดสก์ ประเทศไทยจำกัด

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับบริษัท ออโต้เดสก์ ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรม “ พี่ปลูก น้องอิ่ม” ณ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม จ.สุพรรณบุรี โดยนำผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ออโต้เดสก์ และคู่ค้า ทำกิจกรรมอาสาสมัครและบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของที่จำเป็นแก่น้องๆ


14/Jan/2014