หมวด : ข่าว

มูลนิธิกองทุนไทย ส่งมอบเสื้อที่ได้รับจากบริษัท โรสมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านหนองห้าง

มูลนิธิกองทุนไทย ส่งมอบเสื้อที่ได้รับจากบริษัท โรสมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านหนองห้าง อ.พรหมพิราบ จ.พิษณุโลก เมือวันที 8-10 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา


14/Jan/2014